1

کاهش فاصله طبقه متوسط با خط فقر

ryan1q37fse7
حدود یک سوم جمعیت ایران زیر خط فقر مطلق هستند. به گفته معین‌الدین سعیدی، نماینده مجلس وقتی این تعداد افراد زیر خط فقر مطلق قرار گرفته‌اند یعنی فاجعه رخ داده است. در چنین شرایطی ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم دستور داده که سند کاهش فقر در کشور تدوین شود. به http://images.google.cz/url?q=https%3A%2F%2Fshahrebours.com

Comments

    HTML is allowed

Who Upvoted this Story